Sākums | Par Skolu | Profesijas | Stundas | Iepirkumi | Jaunsardze | Projekti | Kontakti

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 

 

INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS: APLŪKOT!

 

SEKO: 

 

 

 

 

 

 

 

2013.2014. mācību gadā

 

ESF istais_85359.jpg

 

 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”  vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros                   

tiek īstenotas izglītības programmas:

 

 

Izglītības programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Akreditācijas lapas Nr

 

Autotransports

Automehāniķis

1,5 gadi

AP 1757

 

Grāmatvedība

Grāmatvedis

1,5 gadi

AP 2615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


 

ESF mērķa stipendijasLOGO1_65849.jpg

 

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma

1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

 

ESF mēŗkstipendijas būs!


         2012./2013.mācību gads daudzās profesionālās izglītības iestādēs, kā arī Jaungulbenes PV beidzās ar lielu satraukumu par to, ka ESF mērķstipendijas vairs nebūs iespējams saņemt, jo šis projekts beidzās š.g. 31.augustā. Jaunais 2013./2014.māc.g. sākās ar cerīgām, iepriecinošām vēstīm par to, ka arī jaunajā mācību gadā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja saņemt Eiropas Sociālā fonda stipendijas – šāds lēmums tika pieņemts  koalīcijas darba grupā, kurā panākta konceptuāla vienošanās par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par mērķstipendiju izmaksas turpināšanu diviem mācību gadiem (2013./2014. un 2014./2015.). Tam nepieciešami aptuveni 10 miljoni latu. To būs iespējams nodrošināt, veicot vairāku ES fondu līdzekļu pārdali par labu profesionālo skolu audzēkņu stipendijām. Finansējums būs pieejams līdz 2015.gada vidum. Par turpmāko finansējumu stipendiju izmaksai notiks sarunas ar Eiropas Komisiju.Šādu ministrijas iniciatīvu atbalstīja arī Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, sakot: „Speciālisti ar profesionālo izglītību ir pieprasīti darba tirgū un visas prognozes liecina, ka tā būs arī nākotnē. Mums ir jāatbalsta jaunieši un jāpalīdz viņiem šo profesionālo izglītību iegūt. Esmu pateicīgs kolēģiem, kuri izprot to un atbalstīja ministrijas iniciatīvu.”

       Plānots, ka 2013.gada septembrī mācības profesionālās izglītības iestādēs uzsāks aptuveni 8000 jauniešu, bet 2014.gadā - aptuveni 7000. Pretendēt uz stipendijas saņemšanu var ikviens profesionālās skolas audzēknis. Nosacījumi, lai saņemtu stipendiju nav mainījušies, respektīvi, mācību sasniegumu rezultāti un mācību stundu apmeklētība. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs 1. kursu audzēkņiem ir līdz Ls 20, sākot no 2. kursa - līdz Ls 50 mēnesī. Jaungulbenes PV  mērķstipendijas turpinās saņemt 7 izglītojamo grupas.

       Paralēli šim projektam Jaungulbenes PV veiksmīgi turpinās otrs ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts, kurā mācās izglītojamie ar iegūtu vidējo izglītību. Šī projekta ietvaros skolā tiek apgūta autoelektriķa un grāmatveža profesija. Mācību ilgums ir 1,5 gads. Izglītojamiem ir iespēja saņemt mērķstipendiju līdz pat 80ls mēnesī.

        Novēlu šajā mācību gadā visiem izglītojamajiem nezūdošu zinātkāri, vēlmi mācīties un labas sekmes. Atcerieties, ka mācības ir jūsu darbs, par ko jūs saņemat algu .Lai šī alga jums būtu pēc iespējas lielāka!

 

Projekta koordinatore- Sanita Puriņa

 

 

ESF projekta mērķstipendijas 2014.gada martā saņēmuši 53,22% Jaungulbenes PV izglītojamo.

 

 

Kurss

 

Grupa

Mērķstipendijas septembrī saņem (% izglītojamo)

1.

A1

45,8%

2.

A2

35,7%

3.

A3

42,86%

4.

A4

50%

1.

T1

33,33%

2.

T2

55,55%

3.

T3

55,55%

4.

T4

37,5%

1.

AE ESF2 (1.k.)

88%

1.

GR ESF2

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


 
↑ uz augšu

rss feed